โรงพยาบาลศิริราช ตึกสยามินทร์โรงพยาบาลศิริราช ตึกสยามินทร์

  • ประเภทอาคาร อาคารพาณิชย์
  • เริ่มโปรเจคเมื่อ พ.ย. 2022
  • Product Series NEXSTA70
  • Colour TW02 White Powder Coat
  • Location เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

ความคืบหน้าโปรเจค 100%

  • ความพร้อมหน้างาน
  • งานเขียนแบบ
  • ผลิตสินค้า
  • งานติดตั้ง
  • ส่งมอบงาน
TOP