NEXSTA BUTT HINGED DOOR
(ประตูบานสวิง NEXSTA)

การออกแบบอย่างชาญฉลาดโดยใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ
เพื่อเก็บความเย็นไว้ในห้องและการดูแลกรอบทั้งสองด้านอย่างสะดวกสบาย


คุณสมบัติ พื้นฐาน

โครงสร้าง(แรงลม)

โครงสร้าง(แรงลม)

1600 Pa ระยะโก่ง L/125 และ L/175

การป้องกันน้ำรั่วซึม

การป้องกันน้ำรั่วซึม

350 Pa

การป้องกันอากาศแทรกซึม

การป้องกันอากาศแทรกซึม

เกรด A-4 (JIS)

การกันเสียง

การกันเสียง

T-1 (-25 dB) (JIS)
T-2 (-30 dB) (JIS)
Rw 24 - 30 (ISO)

กระจกสองชั้น

กระจกสองชั้น

สูงสุด 6 + A6 + 6 mm
ร่องกระจก: 24 & 26mm

ประตูบานสวิง Nexsta
Presentation Video

TOP