โครงการบ้านพักตากอากาศ เขาใหญ่



โครงการบ้านพักตากอากาศ เขาใหญ่

  • ประเภทอาคาร บ้านเดี่ยว
  • เริ่มโปรเจคเมื่อ พ.ค. 2023
  • Product Series NEXSTA70
  • Colour YK1N Black Anodize Plus
  • Location เขาใหญ่ นครราชสีมา

ความคืบหน้าโปรเจค 99%

  • ความพร้อมหน้างาน
  • งานเขียนแบบ
  • ผลิตสินค้า
  • งานติดตั้ง
  • ส่งมอบงาน
TOP