โครงการบ้านเดี่ยว เพอร์เฟค เพลส ปทุมธานีโครงการบ้านเดี่ยว เพอร์เฟค เพลส ปทุมธานี

  • ประเภทอาคาร บ้านเดี่ยว
  • เริ่มโปรเจคเมื่อ มิ.ย. 2023
  • Product Series NEXSTA70
  • Colour TT16 Autumn Brown Sahara Powder Coat
  • Location โครงการเพอร์เฟค เพลส ปทุมธานี

ความคืบหน้าโปรเจค 100%

  • ความพร้อมหน้างาน
  • งานเขียนแบบ
  • ผลิตสินค้า
  • งานติดตั้ง
  • ส่งมอบงาน
TOP