โครงการบ้านทาวน์โฮม หัวลำโพงโครงการบ้านทาวน์โฮม หัวลำโพง

  • ประเภทอาคาร บ้านทาวน์โฮม
  • เริ่มโปรเจคเมื่อ ก.ค. 2023
  • Product Series NEXSTA70
  • Colour YS1N Silver Anodize Plus
  • Location โครงการบ้านทาวน์โฮม หัวลำโพง

ความคืบหน้าโปรเจค 100%

  • ความพร้อมหน้างาน
  • งานเขียนแบบ
  • ผลิตสินค้า
  • งานติดตั้ง
  • ส่งมอบงาน
TOP