โครงการบ้านเดี่ยว พหลโยธินโครงการบ้านเดี่ยว พหลโยธิน

  • ประเภทอาคาร บ้านเดี่ยว
  • เริ่มโปรเจคเมื่อ ก.พ. 2024
  • Product Series NEXSTA70
  • Colour TT10 Grey Sahara Powder Coat
  • Location พหลโยธิน กทม.

ความคืบหน้าโปรเจค 14%

  • ความพร้อมหน้างาน
  • งานเขียนแบบ
  • ผลิตสินค้า
  • งานติดตั้ง
  • ส่งมอบงาน

GALLERY

TOP