โครงการบล็อกไอ สยามสแควร์บล็อกไอ สยามสแควร์

  • ประเภทอาคาร อาคารพาณิชย์
  • เริ่มโปรเจคเมื่อ พ.ค. 2021
  • Product Series NEXSTA70
  • Colour TT10 Sahara Powder Coat
  • Location สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

ความคืบหน้าโปรเจค 100%

  • ความพร้อมหน้างาน
  • งานเขียนแบบ
  • ผลิตสินค้า
  • งานติดตั้ง
  • ส่งมอบงาน
TOP